Home » Kitunda, Holy Spirit (2010)

Kitunda, Holy Spirit (2010)

Rev. Fr. James Mweyunge, Parish Priest – 0655 222144

Rev. Fr. Paul Njoka

Mapadri wa Jimbo